WEB SİTESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM KOŞULLARI

WEB SİTESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM KOŞULLARI

 

* ÇOT TURİZM GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve kullanıcı arasında herhangi bir hukuki ihtilaf doğmaması açısından, siteye erişim veya sitenin kullanımından önce işbu sözleşmenin dikkatle okunması ve incelenmesi önem arz etmektedir.

** Kullanıcı, Web Site’ye giriş yaparak Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriği hakkında bütünü ile bilgi sahibi olarak sözleşmeyi anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

*** Kullanıcı iş bu sözleşme hükümleri ile bağlı kalmak istememesi halinde, siteye erişmemeli, siteyi kullanmamalı veya kullanıma başladı ise derhal kullanımı sonlandırmalıdır.

1-) TANIMLAR

Bu sözleşmede yer alan;

ÇOT TURİZM          : ÇOT TURİZM GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİ

İçerik                          : Website’de yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgiyi, dosyayı, resimi, rakamı, görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri,

Kullanıcı                     : Sözleşmenin koşullarını kabul ederek Website’de yer alan içerikler, uygulamalar ve hizmetten yararlanacak medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişileri,

Hizmet                        : Website kapsamında Çot Turizm tarafından kullanıcıya sunulacak tatil, tur, uçak bileti, araç kiralama ve diğer sunulacak hizmetleri,

Sözleşme                    : İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,

Taraflar                      : Çot Turizm LTD. ŞTİ. ve kullanıcıyı,

Website                      : https://www.cottourism.com alan adı ve diğer alt alan adlarından ulaşılabilen ÇOT TURİZM’in sözleşme ile kapsamı belirlenen tatil, tur, uçak bileti, araç kiralama ve diğer hizmetlerini sunduğu diğer web sitelerini ifade eder.

 

2-) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

 İşbu sözleşme; Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca kurulmuş ve hukuki varlığını devam ettiren bir Limited Şirket olan Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına 95835 Sicil Numarası ile kayıtlı bulunan ve iş merkezi Varlık Mah. 100. Yıl Bulv. 184. Sok. No:6 Numune Apt. D:10 Muratpaşa / ANTALYA adresinde bulunan ÇOT TURİZM ile  https://www.cottourism.com isimli web sitesi Kullanıcısı arasındaki ihtilafları ve uyulması gereken kuralları düzenlemesi amacıyla hazırlanmıştır.

3-) SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1 İşbu sözleşme turizm sektöründe faaliyet gösteren ÇOT TURİZM’in sahip olduğu https://www.cottourism.com adresinden Kullanıcıya sunacağı tatil, tur, uçak bileti, araç kiralama ve diğer hizmetlere ilişkin ÇOT TURİZM ve Kullanıcıların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Kullanıcı “Kullanıcı Sözleşmesi” ve “Gizlilik Politikasını” okuyup onaylamadan sonraki adımlara geçemeyecektir.

3.2 Sözleşme; ÇOT TURİZM tarafından geçerli kılındığı süre boyunca, şirket tarafından kullanıcıya sunulan tatil, tur, uçak bileti, araç kiralama ve diğer hizmetlere uygulanacaktır.

3.3 Kullanıcı işbu Sözleşme’yi kabul ederek, vereceği bilgilerin, WebSite’de yer alan Hizmetlerin sunulmasında kullanılacağını kabul ve beyan eder. ÇOT TURİZM de bu bilgilerin amacı dışında başka bir yerde kullanılmayacağını taahhüt eder.

4-) WEBSİTE KULLANIM KOŞULLARI

4.1 Website üzerinden Hizmet almak isteyen kişi istenilen bilgileri girmeden işbu Sözleşme’de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olamayacaktır. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabileceklerdir. Aksi durumda yapılan tüm işlemler geçersiz olacağı gibi, hukuki yollara başvuru hakkı saklı kalacaktır.

4.2 https://www.cottourism.com bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulması ile derhal yürürlük kazanır. Kullanıcı bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektedir ve Kullanıcının siteye devam eden erişimi ve devam eden siteyi kullanımı değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiği anlamını taşır.

5-) WEBSİTE İÇERİĞİ

5.1 Website içerisinde bulunan, bilgi, paylaşım ve fiyatlandırmaların doğruluk ve güncelliği her ne kadar daimi olarak kontrol edilmekte ise de, hizmetin güncel durumu ile site de yer alan durumu arasında farklılıklar olabilmektedir. ÇOT TURİZM tarafından işbu farklılıkların olamayacağına yönelik herhangi bir açık ya da kapalı garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

5.2 ÇOT TURİZM tarafından birlikte çalışma halinde olunan kurumlardan alınarak https://www.cottourism.com web sitesi üzerinde yayınlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğu konusunda en hassas şekilde dikkat ve özen yükümlülüğü gösterilir. Ancak alınan hizmet ve olanakların belirtilen niteliklere haiz olmaması halinde https://www.cottourism.com dolayısıyla ÇOT TURİZM sorumlu tutulamayacaktır.

5.3 Otel, pansiyon, tesislerin Website içeriğinde gösterilen fotoğrafları sadece genel bilgilendirme amaçlı olup alınan oda tipiyle sitede yayınlanan fotoğraflar aynı kategoride olmayabilir.

5.4 Tadilat, bakım ve yenileme çalışmaları tamamen ilgili otel, pansiyon ve tesisin inisiyatifinde olup, böyle durumlarda ilgili kurum oluşabilecek her türlü rahatsızlığı asgari düzeyde tutma sorumluluğunu gösterecektir. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde ÇOT TURİZM’ in herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu gibi özel durumlarla karşılaşmamak için hizmet alınan ilgili yer ile irtibata geçmek kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

5.5 Website içerisinde, Kullanıcının iptale ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile, sehven veya teknik olarak oluşabilecek eksik ya da yanlış fiyatlandırmalar (Birlikte çalışma halinde olunan kurumlardan kaynaklanan fiyatlandırma hataları da dahil olmak üzere) söz konusu olması halinde cottourism.com dolayısıyla ÇOT TURİZM, ödenmemiş veya ödenecek olan ilgili fiyatı ve toplam tutarı düzeltme yetkisine haizdir.

5.6